Support - Connectcard.nl

Door welke browsers en systemen wordt de Connectcard ondersteund?

De Connectcard wordt ondersteund door de volgende browsers:
- Chrome versie 50 en later
- Safari versie 9 en later
- Edge versie 14 en later
- Firefox versie 44 en later

Het opslaan van contacten en scannen van QR-codes met een smartphone wordt ondersteunt vanaf:
- iOS 11 of nieuwer
- Android 9 Pie en later